World Cup 2026: Trở lại ngôi đền thiêng của Pele và Maradona

World Cup 2026: Trở lại ngôi đền thiêng của Pele và Maradona

World Cup 2026 vừa được xác nhận 16 địa điểm tổ chức, với sân Azteca ở Mexico được xem là ngôi đền t