Tuyển Việt Nam thắng trận: Vui thôi, đừng vui quá!

Tuyển Việt Nam thắng trận: Vui thôi, đừng vui quá!

Tuyển Malaysia tự làm suy yếu mình “Chúng tôi không có bóng để chơi trong hiệp 1. Nếu có đầy đủ đội