Nếu tới Chelsea, Sterling có ngại cạnh tranh vị trí?

Nếu tới Chelsea, Sterling có ngại cạnh tranh vị trí?

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền đạo Raheem Sterling đã đạt được những điều khoản