Tốt!Người Tây Ban Nha đã gửi cho đối thủ hai hình phạt.Đây là bóng chuyền?

Tốt!Người Tây Ban Nha đã gửi cho đối thủ hai hình phạt.Đây là bóng chuyền?[Bên cạnh việc rất nổi tiếng với các trận bóng đá cũng có thể thúc đẩy]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 12 tháng 7: