Sadio Mane: Đến với bóng đá từ nỗi đau mất cha…

Sadio Mane: Đến với bóng đá từ nỗi đau mất cha…

Từ Bambali đến những sân đấu lộng lẫy khắp trời Âu Sadio Mane sinh ra trong một gia đình nghèo, có