Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn điều hành hội thảo của AFC

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn điều hành hội thảo của AFC

Chiều 10.1, Quyền Chủ tịch VFF – Trần Quốc Tuấn trên cương vị Trưởng Ban thi đấu AFC đã trực tiếp đi