quế ngọc hải làm thủ môn

quế ngọc hải làm thủ môn

Đội trưởng Quế Ngọc Hải nói gì sau khi trả món thù xưa với Indonesia?【quế ngọc hải làm thủ môn】:​Tru