Để lại trực tiếp!Cristiano Ronaldo từ chối cảm ơn người hâm mộ và Teng Hahhh mà không liên lạc với Pemain Bola Terbaik 2020

Để lại trực tiếp!Cristiano Ronaldo từ chối cảm ơn người hâm mộ và Teng Hahhh mà không liên lạc [Pemain Bola Terbaik 2020]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 8: Vào sáng sớm ngày 14 tháng 8, Manchester United thua Brent Ford 0-4, Harly bị sỉ nhục.Chiến dịch này, Cristiano Ronaldo trở lại