Cuộc tiến hóa thần kỳ của vấn đề dinh dưỡng trong bóng đá: Từ những thanh socola cho đến món mỳ Ý không được làm từ… mỳ

Cuộc tiến hóa thần kỳ của vấn đề dinh dưỡng trong bóng đá: Từ những thanh socola cho đến món mỳ Ý không được làm từ… mỳ

Vào thời điểm mới đến Arsenal, Arsene Wenger được thông báo rằng dàn học trò mới ăn uống rất… hồn nh