Man Utd bổ nhiệm Giám đốc Bóng đá làm gì?

Man Utd bổ nhiệm Giám đốc Bóng đá làm gì?

Tân giám đốc Man UtdHôm 10/3, Man Utd bổ nhiệm Murtough làm Giám đốc Bóng đá – vị trí lần đầu xuất h