MU hỏi mua Soyuncu, Liverpool tranh Rice

MU hỏi mua Soyuncu, Liverpool tranh Rice

MU muốn mua Soyuncu, Milan đàm phán Rafinha, Liverpool tranh ký Declan Rice là những tin chuyển nhượ