Sterling chính thức gia nhập Chelsea

Sterling chính thức gia nhập Chelsea

Chelsea đã được thỏa thuận với Manchester City về thương vụ của Raheem Sterling. Đại diện thành Lond