Klopp gay gắt: FIFA tổ chức World Cup 2 năm/lần chỉ vì tiền!

Klopp gay gắt: FIFA tổ chức World Cup 2 năm/lần chỉ vì tiền!

Thuyền trưởng Liverpool chỉ trích kế hoạch tổ chức World Cup định kỳ 2 năm/lần của FIFA.