Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau AFF Cup nữ 2022

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau AFF Cup nữ 2022

Sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên chuyến bay trở về Việt